Dosbarthiadau Myfyrio yn y Gymraeg

yn fisol yng Nghanolfan Myfrio Kadampa Cymru

Dosbarthiadau Myfyrio yn y Gymraeg

yn fisol yng Nghanolfan Myfrio Kadampa Cymru

Dosbarthiadau Myfyrio

Nos Wener yn fisol

Cyfle i ddysgu sut i fyfyrio a’r gallu i ddatblygu meddwl heddychlon.

Yn ôl dysgeidiaeth Bwdha, dim ond pan fyddwn yn ymateb i anawsterau gyda meddwl negyddol y mae problemau yn codi. Trwy hyfforddi mewn myfyrdod gallwn ddatblygu’r gallu i ymateb i anawsterau mewn ffordd bositif a heddychlon ac o ganlyniad dod yn berson hapusach gyda’r gallu i helpu eraill yn fwy effeithiol.

Dosbarthiadau Myfyrio

Nos Wener yn fisol

Cyfle i ddysgu sut i fyfyrio a’r gallu i ddatblygu meddwl heddychlon.

Yn ôl dysgeidiaeth Bwdha, dim ond pan fyddwn yn ymateb i anawsterau gyda meddwl negyddol y mae problemau yn codi. Trwy hyfforddi mewn myfyrdod gallwn ddatblygu’r gallu i ymateb i anawsterau mewn ffordd bositif a heddychlon ac o ganlyniad dod yn berson hapusach gyda’r gallu i helpu eraill yn fwy effeithiol.

Pryd

Nos Wener

7 i 8 pm

gweler isod am y dyddiadau

Pris

£6

Am ddim i bob lefel o aelodaeth

Lleoliad

Mewn person yn CMK Cymru

Strwythur y dosbarth

Mae’r dosbarthiadau yn cynnwys myfyrdod gyda chyngor o ddysgeidiaeth Bwdha ar sut i gadw meddwl heddychlon yn ein bywydau prysur.

Dyddiadau a bwcio

Nos Wener 22 Medi

Nos Wener 27 Hydref

Nos Wener 17 Tachwedd

Nos Wener 8 Rhagfyr