Myfyrdod a Meddwlgarwch

– sut gall doethineb hynafol Bwdha ein helpu ni heddiw

Myfyrdod a Meddwlgarwch

– sut gall doethineb hynafol Bwdha ein helpu ni heddiw

Tair Sgwrs Gyhoeddus ym Mhontarddulais, Abertawe a Pontardawe

Myfyrdod a Meddwlgarwch

Er bod Bwdha wedi dysgu dros 2,500 o flynyddoedd yn ôl, mae dulliau myfyrdod Bwdhaeth yn hollol berthnasol i ni heddiw, yn enwedig ymysg cymhlethdod a phwysau bywyd pob dydd. Yn y sgyrsiau yma cewch y cyfle i ddysgu dulliau myfyrdod syml a ffyrdd o feddwl i helpu i dawelu eich meddwl prysur. Trwy hyn gallwch ddarganfod sut mae myfyrdod a meddwlgarwch yn mynd i helpu chi i ddelio â heriau bywyd bob dydd.

Tair Sgwrs Gyhoeddus ym Mhontarddulais, Abertawe a Pontardawe

Myfyrdod a Meddwlgarwch

Er bod Bwdha wedi dysgu dros 2,500 o flynyddoedd yn ôl, mae dulliau myfyrdod Bwdhaeth yn hollol berthnasol i ni heddiw, yn enwedig ymysg cymhlethdod a phwysau bywyd pob dydd. Yn y sgyrsiau yma cewch y cyfle i ddysgu dulliau myfyrdod syml a ffyrdd o feddwl i helpu i dawelu eich meddwl prysur. Trwy hyn gallwch ddarganfod sut mae myfyrdod a meddwlgarwch yn mynd i helpu chi i ddelio â heriau bywyd bob dydd.

Yr Athro
Kadam Paul Jenkins

Mae Kadam Paul Jenkins yn fyfyriwr ymroddedig Geshe Kelsang Gyatso sydd wedi bod yn astudio ac yn dysgu Bwdhaeth Kadampa ers dros 30 mlynedd. Gyda’i brofiad ymarferol o gyfuno dysgeidiaeth Bwdha gyda bywyd prysur, proffesiynol a theuluol, mae gan Kadam Paul y ddawn i egluro yn fedrus sut mae syniadau Bwdha yn bwrpasol i’n bywydau ni heddiw.

Opswne Bwcio

Pontarddulais

Nos Fawrth 13 Medi, 7 i 8yh

Abertawe

Nos Fercher 14 Medi, 7 i 8 yh

Pontardawe

Nos Wener 16 Medi, 7 i 8yh

Lleoliad a Mapiau
Pontarddulais

Yr Institiwt, 45 Stryd Sant Teilo, SA4 8SY

Abertawe

Tŷ Tawe, 9 Stryd Christina, SA1 4EW

Pontardawe

Tŷ’r Gwrhyd, Stryd Holly, SA8 4ET