Myfyrdod Hanner Awr

Myfyrdod Hanner Awr

Cyfle i gymryd seibant bach och diwrnod prysur ac ymlacio gyda myfyrdodau syml i helpu godi calon a dod a peth llonyddwch i’r meddwl.

Does dim angen profiad blaenorol ac mae’r sesiynau yn agored i bawb.

Myfyrdod Hanner Awr

Cyfle i gymryd seibant bach och diwrnod prysur ac ymlacio gyda myfyrdodau syml i helpu godi calon a dod a peth llonyddwch i’r meddwl.

Does dim angen profiad blaenorol ac mae’r sesiynau yn agored i bawb.

Pryd

Dydd Llun

10.30 i 11yb

Pris

£3

Am ddim i bob lefel o aelodaeth

Lleoliad

Mewn person yng CMK Cymru ac arlein gyda recordiad ar gael am 7 diwrnod

Stwythur y dosbarth

Dosbarth yn cynnwys cyflwyniad byr a myfyrdod dan arweiniad