fbpx

Pryd

Dydd Gwener 15fed Chwefror.

7.30 – 8.30pm

Addysgir gan

Paul Jenkins,
Athro Preswyl yn
Canolfan Myfyrdod
Kadampa Tara, yn Derby.

Pris

Mae’r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim.

Ble

Theatre Soar,
Pontmorlais,
Merthyr Tudful CF47 8UB

Dewis Hapusrwydd

Sgwrs Gyhoeddus ym Merthyr Tudful

Sut i ryddhau ein hunain rhag emosiynau negyddol a thynnu ar gyflenwad di-dor o heddwch a llawenydd sydd o’r golwg y tu mewn i’n meddwl.

Mae gan bawb ohonom y gallu i dynnu ar gyflenwad diddiwedd o heddwch a hapusrwydd mewnol.

Mae Bwdhaeth Fodern yn cyflwyno’r myfyriadau a’r technegau hyfforddi meddwl sydd eu hangen arnom i gyflawni hyn.

Drwy gymryd y dulliau yma i galon, gallwn ddysgu dewis hapusrwydd trwy gydol ein bywyd.

Yn y digwyddiad arbennig hwn, sy’n agored i bawb, bydd yr Athro Bwdydd Cymraeg Paul Jenkins, yn esbonio’r dulliau sy’n rhyddhau ni o emosiynau negyddol a gwneud llawenydd, hapusrwydd ac ystyr yn realiti beunyddiol.

Ymunwch â ni.

Croeso i bawb.
Everyone is welcome.

Addysgir gan Paul Jenkins, Athro Preswyl yn Canolfan Myfyrdod Kadampa Tara, yn Derby.

Dydd Gwener 15fed Chwefror. 7.30 – 8.30pm

Mae’r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim.

Lleoliad: Theatr Soar Pontmorlais, Merthyr Tudful CF47 8UB

Trefnwyd gan Kadampa Meditation Centre Wales

meditationinwales.org

facebook.com/meditationinwales

Elusen Gofrestredig 1039234

Cysylltwch â llyfr

I archebu ar gyfer y digwyddiad:

https://dewishapusrwydd_merthyrtydfil.eventbrite.com

neu

cysylltwch â  info@meditationinwales.org